Lale Gazetesi

KISKANÇLIK

Kıskançlığın olumlu ve olumsuz şekli vardır.

Kıskançlığın olumlu şekline gıpta etmek denir. Başkasından örnek aldığı olumlu yönleri başarıp onlara sahip olmayı istemek şeklindeki kıskançlık gelişmenin dinamiğidir.

Kıskançlık daha çok olumsuz yönüyle tanınır. Yani hased etmek olarak bilinir. Hased başkasının sahip olduğu nimetlerin olmamasını, yok olmasını istemektir. Hased kötü bir şeydir. Öncelikle hased edeni yakar. Kimyasını, sağlığını bozar. Üzüntüsünü artırır. Bir nevi Allah'ın takdirine karşı çıktığı için, başını örse çarpar. Huzuru bozulur, üzüntüsü artar. Bu nedenle de haset duygusu taşıyan kişi hep sıkıntılı, tedirgin olur. Bir Hadiste; "Ateş odunu yakıp kül ettiği gibi, hased de sevapları yer, yok eder” denilmiştir.1

Olumsuz kıskançlık bir çeşit inanç eksikliğidir. Dünya nimetlerine, ahiret nimetlerinden öncelik tanımayla ilgilidir.

Kıskançlık en yakın akrabalar ve kardeşler arasında bile görülebilir. Kur’an’ı Kerim’de Hz. Yakup’un, Hz. Yusuf’un öyküleri bu acımasız kıskançlık örnekleridir. Felak Suresinde kıskançlık o denli tehlikeli bulunur ki, kıskanç insanın şerrinden Allah’a sığınmamız tavsiye edilir. Bu arada, kıskançlığa neden olacak davranışlardan kaçınmak da yararlı olur. Övünmek, caka satmak, kibirlenmek başkalarının kıskançlığını ve düşmanlığını körükler. Düşmanlığı körüklemek yerine ölçülü, alçak gönüllü ve olgun davranış kıskanç insanları teskin eder.

Ne kadar başarılı olunursa olunsun, övünmekten kaçınıp ölçülü ve alçakgönüllü olmak başkalarının kıskançlığını azaltır, fakat yok etmez.

Kişi hased etmekle, takdiri değiştiremez, boşuna üzülmüş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Haset, Allah'ın verdiğini beğenmemek demektir. Allah istediğine verir, iradesinde hürdür. Her şeyi hikmet ve adaletle yapar. Hırslı bir şekilde daha fazlasını istemekten kaynaklanan Hased isyandır. Takdire karşı gelmektir. Zararından başka hiçbir faydası yoktur. Bu sebeple bu olumsuz kıskanç insanların yaşadığı duruma düşmemeliyiz.

Yöremizde kıskançlık çok yaygındır. Bu duyguyu, olumlu davranışlar gördüğümüzde gıptaya yönlendirebiliriz. Aksi halde, düşmanlıklara neden olur, sıkıntılar yaşarız. Haset insanlar hem kendilerine hem çevrelerine çok zarar verebilirler.Yorum Yap