Lale Gazetesi
İşçi istifalarında Yargıtay kriterleri

İşçi istifalarında Yargıtay kriterleri

Pandemi nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağı dolayısıyla işverenden “İstifa et kıdem tazminatını ödeyeyim” önerisiyle karşılaşan işçiler dikkatli olmalı. 

İşçi kıdem tazminatını alacağını zannederken işe iade ve işsizlik ödeneği haklarını da yitirebilir. Yargıtay’ın bu konudaki uygulamaları çalışanlara yol gösteriyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, işçilerin istifa ederken dikkat etmeleri gereken ayrıntıları yazdı

Kovid – 19 pandemisi nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağı dolayısıyla işveren işçilere, “Kıdem tazminatını ödeyeceğim ama ben işten çıkartamıyorum. Sen istifa et, kıdem tazminatını ödeyeyim” teklifinde bulunabiliyor. Bazı işçiler bu noktada hukuki yardım arayışına girerken, bazıları da işverenin teklifini kabul ederek iş akdini feshedebiliyor. İş akdini kendi isteğiyle fesheden işçilerden bir kısmı daha sonra hayal kırıklığı yaşayıp tazminatını alamadığı gibi işsizlik ödeneğinden yararlanma ve işe iade hakkını da kaybedebiliyor. Hatta ihbar tazminatı ödeme durumuyla da karşı karşıya kalabiliyorlar.

İş akdini kendi isteğiyle fesheden işçilerin dikkat etmesi gereken hususlar konusunda öncelikle kanuna, sonra da Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarına bakmak gerekiyor. İş Kanunu’nun 24. maddesi, işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenliyor. Buna göre, sözleşmenin süresi belirli olsun veya olmasın, işçinin bildirim süresini beklemeksizin iş akdini feshedebileceği haller şöyle:

Sağlık sebepleri:

- Yapılan iş, işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

- İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluştuğu işveren ya da başka bir işçi bulaşıcı hastalığa veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

- İşveren iş sözleşmesi yapılırken esaslı noktalardan biri hakkında gerçeğe uygun olmayan bilgi verirse, yanlış vasıflar veya şartlar göstererek işçiyi yanıltırsa.

- İşveren işçinin veya aile fertlerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, (örneğin hırsızlıkla suçlamak gibi) davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

- İşçi başka bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğrarsa ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

- Ücret zamanında ve eksiksiz ödenmezse.

Zorlayıcı sebepler:

- İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Yukarıda sayılan hallerde işçi, ihbar süresini beklemeksizin iş akdini derhal feshedebilir. İşveren, bu gerekçeyle iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Haklı gerekçeyle istifa eden işçi işsizlik ödeneği alır.

 Yorum Yap